Gården

Ekologisk lammproduktion vid Västerbottenskusten

Bergsåkersgården

På Bergsåkersgården i Lövsele ca 5 mil söder som Skellefteå, ute vid Västerbottenskusten bor Regina Olofsson och Oskar Rönngren. Gården är Reginas föräldrahem och som tredje generation driver vi nu ett ekologiskt lantbruk. Vi tog över gården 2010 och började med ekologisk lammproduktion. I dagsläget finns det 300 tackor och 10 avelsbaggar på gården.

”Att jobba som bonde med djur och natur har alltid varit en dröm.”

Att driva gården ekologiskt, utan bekämpningsmedel och med djuren nära naturen har alltid varit en självklarhet. Gården har drivits som Kravgodkänd sedan 1997 och på gården finns även en ekologisk grönsaksodling som Reginas föräldrar driver.

Våra djur

Vi har får av raserna Gotlandsfår, Finullsfår och korsningar mellan Finull och Texel. Fåret är ett fantastiskt djur som ger oss kött, skinn och ull och dessutom håller landskapet öppet. Vi har restaurerat ett naturbete ute vid havet där fåren nu går och betar. Alla våra får föds upp ekologiskt enligt KRAV:s regler. Djuren äter ekologiskt odlat foder som producerats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

”Vi vill återskapa det beteslandskap som tidigare fanns i byn. Nu går fåren och betar vid markerna ner mot havet. De är fantastiska djur som håller landskapet öppet.”

Under sommaren består arbetet med djuren av att stänga beteshagar till fåren, väga lamm och att varje dag se till att fåren mår bra på betet. Till vår hjälp i det dagliga arbetet med fåren har vi två Bordercollies, Cera och Amira.

Vi arbetar för att djuren ska få utlopp för sitt naturliga beteende. Under sommarhalvåret strövar fåren fritt på betesmarkerna och håller landskapet öppet. Vintertid har fåren tillgång till utevistelse och frisk luft.

Växtodling

Arbetet på gården innebär förutom djurhållning även växtodling. På Bergsåkersgården brukar vi 80 hektar åkermark och 10 hektar naturbeten. Under sommarhalvåret då djuren går ute och betar lägger vi ner stor omsorg på våra vallar och spannmålsodlingar. I våra vallar använder vi klöver som binder ner kväve från luften på så vis får vi vallar som är självförsörjande på kväve. Vallarna skördas två till tre gånger och ensileras i inplastade rundbalar. Ensileringsprocessen bevarar näringsvärdet i fodret som sedan används som vinterfoder till fåren. Spannmålen vi odlar utfodrar vi till fåren när de har ett extra stort näringsbehov till exempel under lamningsperioden.